NE DARBE NE DİKTA; YAŞASIN BAĞIMSIZ, DEMOKRATİK, LAİK TÜRKİYE!
[ ŞANTİYE ŞEFLİĞİ ] TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası

İMO ANA SAYFA   ŞUBE ANA SAYFA   ŞUBE İLETİŞİM   ARAMA   WEBMAIL   BELGE KONTROL   ÜYE GİRİŞİ

İMO ANA SAYFA
Üye İşlemleri Referans Belgesi Tescilli İşyerleri Kongre Sempozyum Çalıştay Programı GENÇ-İMO Sıkça Sorulan Sorular

15 ARALIK 2018, CUMARTESİ   

46

ŞANTİYE ŞEFLİĞİ

    Yayına Giriş Tarihi: 18.08.2016   Güncellenme Zamanı: 22.08.2016 14:11:00  Yayınlayan Birim: ÇANAKKALE ŞUBE  
 

Güncellenme Zamanı: 22.08.2016 13:57:36

İSTANBUL ŞUBE BAŞKANI NUSRET SUNA`NIN ŞANTİYE ŞEFLİĞİ İLE İLGİLİ ÜYELERİMİZE YAPTIĞI AÇIKLAMA

Değerli Üyemiz;

Şube yönetim kurulumuzca, Şantiye şefliği hizmetinde bulunan Odamız üyelerine yönelik Şantiye şeflerinin sorumlulukları kapsamında bir bilgilendirmenin yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Bilindiği üzere Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 3.maddesinin 1.fıkrasının (i) bendinde şantiye şefi "Konusuna ve niteliğine göre yapım işlerini yapı müteahhidi adına yöneterek uygulayan, mühendis, mimar" olarak tanımlanmıştır.

Ayrıca şantiye şefi, yukarıda belirtilen tanım gereğince işveren vekili olarak değerlendirildiğinden İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu`nun 3.maddesinin 2.fıkrası ile işveren vekillerinin kanun kapsamında işveren sayılacağı öngörüldüğünden, işverene yüklenen görev ve sorumlulukların tamamını yerine getirmekle yükümlü tutulmaktadırlar.

Buna göre, şantiye şefi, görev aldığı yapım işinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemin aldırılmasını sağlamak, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eksiklik ve kusurları, öneri ve önlemleri belirlemek, yapı müteahhidine rapor etmek ve şantiyede görev alan ilgili kişilere bildirmekle yükümlüdür.

Şantiye şefinin, sorumluluğu iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önlemleri almaktan ibaret olmayıp, yapıyı ruhsata ve eklerine, denetçi mimar ve mühendislerin talimatlarına uygun inşa ettirmekle de sorumludur.

Dolayısıyla, şantiye şefinin yapının fen ve tekniğe, ruhsat ve projesine uygun olarak inşa edilmesini ve iş sağlığı ve güvenliği güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemin aldırılması olmak üzere, iki önemli görevi bulunmaktadır. Bu görevler yerine getirilmediği takdirde, aşağıda yer vereceğimiz hukuki ve cezai sorumluluklar oluşacaktır.

Şantiye şefi, yapının fen ve tekniğe, ruhsat ve projesine uygun olarak inşa edilmesini sağlama yükümlülüğünü yerine getirmediği takdirde, bundan doğan zararlardan da sorumlu olacaktır.

Diğer yandan, yapının ruhsat ve projesine uygun olarak inşa edilmemesi halinde, herhangi bir zarar oluşmasa da, Yapı Denetim Kanununa muhalefetten dolayı ceza davası ile karşı karşıya kalabilmektedirler.

Bununla beraber, şantiyede, iş kazası meydana geldiği takdirde, görevini gereği gibi yapmayan şantiye şefi, iş kazasının yaralama yahut ölümle sonuçlanmasına bağlı olarak, işçiye, yakınlarına tazminat ödemekle yükümlü olacağı gibi, ayrıca SGK tarafından, işçiye yahut yakınlarına bağlanan ödenek nedeniyle, rücu davası ile karşı karşıya kalabilmektedirler.

Gerek İş Sağlığı ve Güvenliği gerekse yapının fen ve tekniğe, ruhsat ve projesine uygun olarak inşa edilmesi ile ilgili yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle, yaralanma ve ölüm gerçekleşmesi halinde, TCK 85 ve 89.maddeleri gereğince bir kimsenin ölümüne ya da yaralanmasına sebep olmak suçlarını işlemiş olacaktır.

Tüm bunlarla beraber, yukarıda yer verdiğimiz ihmaller, TMMOB Kanununa, Tüzüğüne ya da Ana Yönetmeliğine, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Genel Kurul kararlarına, Odamız Ana Yönetmeliğine, Genel Kurul kararlarına ya da Yönetmeliklerine aykırılık olarak değerlendirileceğinden, şantiye şefi Türk Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği Disiplin Yönetmeliği hükümleri gereğince disiplin soruşturması ile dolayısıyla olayın niteliğine göre, Yazılı Uyarı, Para, Meslek Uygulamasının Yasaklanma, Odadan İhraç Cezaları ile karşı karşıya kalabilmektedirler.

Görüldüğü üzere, şantiye şefleri, görevlerini yerine getirmediği takdirde gerek tazminat hukuku, gerek ceza hukuku, gerekse disiplin hukuku açısından ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceği gibi İnşaat Mühendisliği mesleğine duyulan güveni de zedeleyecektir.

Oda olarak, meslektaşlarımızın, üzerlerine düşen yükümlülükleri layıkıyla yerine getirdiğine inanıyor, aksi davranışların, ileride telafisi imkânsız zararlara neden olabileceğini bilgilerinize önemle hatırlatmak isteriz. Saygılarımızla.

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI

İSTANBUL ŞUBE BAŞKANI

NUSRET SUNA


Okunma Sayısı: 262

Çanakkale Şube Kaynaklı Haberler »
Tüm Haberler »

Sayfayı Yazdır