TÜM ÇALIŞANLAR İÇİN SAĞLIKLI VE GÜVENLİ ÇALIŞMA ORTAMI İSTİYORUZ!
[ ÜYELERİMİZE DUYURU ] TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası

İMO ANA SAYFA   ŞUBE ANA SAYFA   ŞUBE İLETİŞİM   ARAMA   WEBMAIL   BELGE KONTROL   ÜYE GİRİŞİ

İMO ANA SAYFA
Üye İşlemleri Referans Belgesi Tescilli İşyerleri Kongre Sempozyum Çalıştay Programı GENÇ-İMO Sıkça Sorulan Sorular

10 TEMMUZ 2020, CUMA   

6

ÜYELERİMİZE DUYURU

    Yayına Giriş Tarihi: 10.05.2018 00:00   Güncellenme Zamanı: 10.05.2018 11:12:30  Yayınlayan Birim: ÇANAKKALE ŞUBE  
 

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası ‘nın 30-31 Mart 2018 tarihinde Ankara’da yapılan 46. Dönem Olağan Genel Kurulu’nda alınan üye aidatları ve belgelerine ilişkin İMO Bütçe Uygulama Esasları

ÜYELİK VE ÜYE KAYIT ÖDENTİLERİ

 Üyelik ve Üye Kayıt Aidatları

2.1.Üye Kayıtlarında kayıt ücreti alınmaz, sadece kimlik ücreti tahsil edilir. Kimlik Ücreti 2018 yılı için 45.-TL (kırkbeş Türk lirası)`dır. 2019 yılı  kimlik ücreti Oda Yönetim Kurulunca belirlenir.

2.2. Öğrenci üye kayıt ücreti 5.-TL (beş Türk Lirası)` dır.

2.3. Üye aidatları 2018 yılı için aylık 19.- TL (ondokuz Türk Lirası) yıllık 228.-TL (ikiyüzyirmisekiz Türk Lirası) dır. 2019 yılı üyelik aidatlarının belirlenmesinde Oda Yönetim Kurulu yetkilidir.

2.4. Kayıtlarda; üyelik aidatlarının başlangıcı, üyelik başvuru tarihidir. Üyelik aidatları, başvuru tarihini takip eden ay itibariyle tahakkuk ettirilir.

2.5. Üyeliğin kapatılması için başvuruda bulunan üyelerin aidatları, başvuru tarihine göre hesaplanarak tahsil edilir. Ayrıca kayıt kapama ücreti alınmaz. Yeniden kayıt açma durumunda İMO Ana Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında asli ve sürekli olarak çalışan meslek mensuplarının kayıt kapama ve açmaları durumlarında yasal hakları saklıdır.

2.6. Oda Yönetim Kurulu`nca üyelik aidatlarının zamanında alınması için özendirici tedbirler alınır. Gerekirse üye aidatları taksitlendirilir. Taksitlendirme 31 Aralık tarihi itibariyle tamamlanmak üzere ve Oda`ca tespit edilmiş; T.İş Bankası (Müşteri No: 032057950), Garanti Bankası (Müşteri No:9267), Akbank T.A.Ş. (Müşteri No:5804668), T.C. Ziraat Bankası (Müşteri No: 34575455), Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) (Mobis No: 1610116), HSBC Bankası (Müşteri No:9777366), Denizbank (Müşteri No:459175) ve Yapı Kredi Bankası (Müşteri No: 17404573) nezdinde, belirtilen müşteri numaraları altındaki hesaplarla bağlantılı pos makinaları vasıtasıyla gerçekleştirilir. Taksitlendirmeye yönelik ilgili bankalarla sözleşme yapmak ve pos makinesi kiralamak üzere Şube Yönetim Kurulları yetkilidir.

2.7. Muhasebe hesap planında tanımlanmış tüm gelir kalemlerinin, (2.6.) bendinde belirtilen bankaların pos makinaları vasıtasıyla taksitlendirilmesi ve bu yolla tahsili hususunda Şube Yönetim Kurulları yetkilidir.

2.8. Üyelik aidatlarının yıl içinde ödenmesi zorunludur. Yıl içinde ödenmeyen üyelik aidatları (Ek-1) çizelgeye göre tahsil edilir. Ödenmeyen üye aidatları hakkında ilgili yasa ve yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

 

2.9. Oda`dan, 2018 yılı belge ücretleri (Ek-1)`de belirtildiği şekliyle uygulanır. 2019 yılı belge ücretleri Oda Yönetim Kurulunca belirlenir. Belge almak isteyen üye belge talep tarihine kadar tahakkuk etmiş aidat borcunu öder.

2.10.Belgelendirilmesi koşuluyla, (TMMOB Ana Yönetmeliği madde 109/d) askere alınan üyeler, askerlik görev süreleri içinde üyelik aidatlarından muaftır. Ücretsiz doğum iznine ayrılmış kadın üyeler, isteğe bağlı olarak ve belgelemeleri koşulu ile oda üyelikleri dondurulmadan üye aidatından muaf tutulur.

2.11.Hastalık, çalışamamazlık, tutukluluk, hükümlülük vb. nedenlerle birikmiş aidat borçlarının tahsili Oda Yönetim Kurulu`nun kararı ile düzenlenir. Sağlık durumu nedeniyle geçici süreyle mesleki faaliyette bulunamadığını belgeleyen üyelerimizden, üye aidatları %50 oranında indirimli tahsil edilir.

2.12.Sağlık durumu nedeniyle sürekli olarak çalışamadığını belgeleyen üyelerimizden rapor tarihinden itibaren üyelik aidatı alınmaz.

2.13.Meslekte 40.yılını dolduran üyelerin tahakkuk etmiş eski borçlarının tahsil edilir. Bu konumdaki üyelerin 40. yılından sonra ki yıllar için aidat tahakkuku yapılmaz.

2.14.İnşaat Mühendisliği alanında yurtiçinde ve yurt dışında lisansüstü öğrenim yapan üyelerimiz, durumlarını belgelemek koşuluyla 2(iki) yıllık süre için üyelik aidatının %50`sinden muaftır. Yüksek lisans öğrenimini tamamladıktan sonra uygulamadan yararlanmak isteyen üyeler lisansüstü mezuniyet belgesini ibraz etmek zorundadır. İbraz süresi geriye dönük en fazla 5 yıldır. 01/05/2018 tarihinden itibaren Üyenin SGK dökümünü ibraz etmesi koşuluyla, mezuniyetinde itibaren 5 yıl içinde işsiz kaldığı en fazla 2 yıl için üye aidatı alınmaz.

2.15.Geçici üye statüsünde, Oda kaydı için başvuruda bulunan yabancı uyruklu inşaat mühendislerinden 2018 yılı için ilk başvurularda kayıt ücreti olarak 2.000.-TL, yıllık Oda aidatı olarak 3.000.-TL/yıl çalışma izni uzatımına bağlı olarak yapılacak kayıt yenilemelerde ise 2018 yılı için 3.000.-TL/yıl üyelik aidatı alınır. Kayıt yenilemelerde ayrıca başvuru ücreti alınmaz. Bu tutarlar 2019 yılı için Oda Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir

 

 

 

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası 
2018 Yılında Tahsil Edilecek Üyelik Ödentilerinin Yıllara Göre Dökümü, Belge ve Diğer Ücretler

Yıllar

Tahsil Edilecek Tutar (TL/yıllar)

2013-2018

1.368.-

2014-2018

1.140.-

2015-2018

 912.-

2016-2018

 684.-

2017-2018

 456.-

2018

 228.-

 

 

Tür (Belge,Üye Kayıt, Aidat )

Ücretler

 

Üyelik Aidatı

228 TL/yıl

Kimlik Ücreti

45 TL

Yabancı Uyruklu Üye Kayıt Ücreti

2000 TL

Yabancı Uyruklu Üye Aidatı ve Kayıt Yenileme Ücreti

3.000 TL/yıl

Öğrenci Üye Kayıt Ücreti

5 TL

 

1. Üye Tanıtım Oda Kayıt Belgesi (Genel)

60 TL

2. Üye Tanıtım Oda Kayıt Belgesi (Yapı Denetim Çalışanları İçin)

60 TL

3. Denetçi Mühendis Oda Kayıt Belgesi

60 TL

4. Mühendis Kontrol Elemanı Oda Kayıt Belgesi

60 TL

5. Etüt Proje ve Danışmanlık Hizmetleri İçin Anahtar Teknik Personel Oda Kayıt Belgesi

60 TL

6. Yapım Hizmetleri İçin Anahtar Teknik Personel Oda Kayıt Belgesi

60 TL

7. Etüt Proje ve Danışmanlık Hizmetleri İçin Teknik Personel Oda Kayıt Belgesi

60 TL

8. Yapım Hizmetleri İçin Teknik Personel Oda Kayıt Belgesi

60 TL

9. Proje Müşavirliği İçin Oda Kayıt Belgesi

60 TL

10. Riskli Yapı Lisans Başvurusu Oda Kayıt Belgesi (Genel)

60 TL

11. Riskli Yapı Lisans Başvurusu Oda Kayıt Belgesi (Yapı Denetim/Laboratuvar Çalışanları İçin)

60 TL

 

12. Bilirkişilik Oda Kayıt Belgesi

100 TL

13. Enerji Kimlik Belgesi Kursu Oda Kayıt Belgesi

60 TL

14. LPG Otogaz İstasyonu/ Dolum Tesisi Sorumlu Müdür Eğitimi Oda Kayıt Belgesi

60 TL

15. Şantiye Şefliği Oda Kayıt Belgesi

60 TL

16. Yapı Denetimi Kuruluşu Ortağı Oda Kayıt Belgesi

 100 TL

 

17. Fenni Mesuliyet Belgesi

100 TL

18. Yıkım Sorumlusu Fenni Mesuliyet Belgesi

100 TL

19. Statik Proje Müellifi Belgesi

60 TL

20. Geoteknik Değerlendirme Sorumlusu Belgesi

60 TL

21. LPG Otogaz İstasyonu Sorumlu Müdür Belgesi*

100 TL

22. LPG Dolum Tesisi Sorumlu Müdür Belgesi*

100 TL

 

Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı - Kimlik Ücreti

45 TL

LPG Sorumlu Müdür Kontrol Kayıt Defteri*

100 TL

SİM, İTB Başvuru, Onay,

SİM Belgesi Başvuru/Onay Ücreti

350 TL

ITB Başvuru/Yıllık Onay Ücreti

750 TL

ITB Yurt Dışı Belge Ücreti

1.500 TL

Bağ-Kur Belgesi (İB) Formu

Ücretsiz

Bilirkişilik Temel Eğitimi (İMO ve TMMOB`a bağlı diğer oda üyeleri)*

600 TL

Bilirkişilik Temel Eğitimi (Diğer Katılımcılar)*

750 TL

Enerji Kimlik Belgesi BEPTR-2 Yeni Eğitimi (3 Gün)

300 TL

Enerji Kimlik Belgesi BEPTR-1 Oryantasyon Eğitimi (1 Gün)

100 TL

İnş. Müh. Asgari Ücreti

SGK Bildirimine Esas İnşaat Mühendisliği Asgari Ücreti (Brüt)*

3.750 TL

Referans Belgesi Başvuru, Onay, Yenileme Belgeleri

A, B, C Düzeyi Belge Başvuru Ücreti

60 TL

A, B, C Düzeyi Belge Onay Ücreti

60 TL

A Düzeyi Belge ve Yenileme Ücreti

850 TL

B Düzeyi Belge ve Yenileme Ücreti

450 TL

C Düzeyi Belge ve Yenileme Ücreti

350 TL

 

1-         Üyelik aidatları Borçlar Yasası gereği cari yıl + geriye dönük 5 yıl olarak hesaplanmıştır.

2-         Üye aidatları tahsilat cetveli uygulaması 1 Mayıs 2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girer.

3-         (*) TMMOB tarafından belirlenmektedir.

 


Okunma Sayısı: 190

Çanakkale Şube Kaynaklı Gündem »
Tüm Gündem »

Sayfayı Yazdır

   

Key Yazılım Çözümleri A.Ş.