NE DARBE NE DİKTA; YAŞASIN BAĞIMSIZ, DEMOKRATİK, LAİK TÜRKİYE!
[ SİCİL DURUM BELGESİ DÜZENLEMELERİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR. 07.04.2008 ] TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası

İMO ANA SAYFA   ŞUBE ANA SAYFA   ŞUBE İLETİŞİM   ÜYE GİRİŞİ

İMO ANA SAYFA
Üye İşlemleri Referans Belgesi Tescilli İşyerleri Kongre Sempozyum Çalıştay Programı GENÇ-İMO Sıkça Sorulan Sorular

25 KASIM 2017, CUMARTESİ   

2

SİCİL DURUM BELGESİ DÜZENLEMELERİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR. 07.04.2008

Tarih: 07.04.2008
Sayı  : OB.02340

Şube Başkanlığı`na

3194 sayılı İmar Kanunu, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ile Tip İmar Yönetmeliğinin 57. ve 58. maddeleri uyarınca, serbest inşaat mühendisliği mesleki faaliyetlerinin tescili için meslek adamının o andaki sicil durumunu gösterir, işin adı yazılı  "Proje" ve "TUS"  "Sicil Durum Belgesi"  düzenlenmektedir.

Bu belgelendirmeden haricen, 05 Şubat 2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği`nde,  her yapı için "Şantiye Şefi" bulundurulması zorunluluğu getirilmiştir. Bu değişikliğe dair belgelendirmenin nasıl yapılacağı 13.03.2008 tarih ve OB.01365 sayılı yazımızla tüm birimlerimize iletilmiştir.

Getirilen bu değişiklikle, yapıya ilişkin mühendislik hizmetinin, azami derecede alınması ve nüfusunun nerdeyse tamamının deprem kuşağında yaşayan ülkemizde, can ve mal kaybına yol açmayacak sağlam güvenceli yapıların üretiminin amaçlandığı aşikârdır.

Bu çerçevede, yapıya ilişkin projelendirme, yapım ve denetim süreçlerinin ayrı kişilerce gerçekleştirilmesi ve bu sorumlulukların paylaşılması 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanunun amacına da uygun olacağı düşünülmektedir.

Bu bağlamda, yapı inşa sürecinde denetimi üstlenen Yapı Denetçisi (Teknik Uygulama Sorumlusu-TUS)` nin aynı zamanda o yapının sahibi, vekili, proje müellifi, yapı müteahhidi, vekili,  şantiye şefi, taşeronu veya şantiye görevlisi olması Kanunda uygun bulunmamış ve bu husus konuya ilişkin değişik genelgelerle de ayrıca vurgulanmıştır.

Buna göre, Tip İmar Yönetmeliği çerçevesindeki  "Sicil Durum" belgesi düzenlemelerinde, proje müelliflerinin,  aynı zamanda o yapının "Teknik Uygulama Sorumlusu-TUS" (Fenni Mesul)  olarak görev üstlenmemeleri ve bu konumdaki üyelerimize Şube ve Temsilciliklerimizce "Şantiye Şefliği" ile  "TUS Sicil Durum Belgesi" verilmemesi öngörülen amaca uygun olacaktır.

Belge düzenlemelerinde, yapılan açıklamalara göre işlem yapılması hususunda gereğini ve bilgilerinizi önemle rica ederiz.

Saygılarımızla,

Gülay ÖZDEMİR
Genel Sekreter

 

 

Dosyalar

Sicil Durum Belgesi Düzenlemelerinde Dikkat Edilecek Hususlar (25 KB) (16.11.2011 10:38:25)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için
Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için

Sayfayı Yazdır