NE DARBE NE DİKTA; YAŞASIN BAĞIMSIZ, DEMOKRATİK, LAİK TÜRKİYE!
[ ÜYE İŞLEMLERİ ] TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası

ANA SAYFA   İLETİŞİM   WEBMAIL ERİŞİMİ   SİTE HARİTASI   ARAMA   BELGE KONTROL   ÜYE GİRİŞİ

İMO ANA SAYFA
Üye İşlemleri Referans Belgesi Tescilli İşyerleri Kongre Sempozyum Çalıştay Programı GENÇ-İMO Sıkça Sorulan Sorular

16 OCAK 2019, ÇARŞAMBA   

40

ÜYE İŞLEMLERİ

Üyelik İşlemleri:

Türkiye`deki üniversitelerin inşaat mühendisliği bölümünden mezun olanlar için gerekli belgeler:

• Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi (aslı üyelik başvurusu yapılan şubemiz/temsilciliğimiz tarafından görülerek onaylanacaktır)

• Nüfus Cüzdanı veya ehliyet fotokopisi (T.C. kimlik no`lu olacak)

• 1 adet renkli fotoğraf (fotokopi ve kepli fotoğraf kabul edilmemektedir)

• Kimlik ücreti 45.-TL (2018 yılı için),

• Üyelik işlemleri için bizzat başvurunun (vekaletle üyelik başvurusu kabul edilmemektedir) Şubelerimize/Temsilciliklerimize yapılması gerekmektedir.

• Üyelik başvuru sırasında üye aidatları Oda`ya başvuru tarihinden itibaren tahakkuk ettirilir.

Yurtdışındaki üniversitelerin inşaat mühendisliği bölümünden mezun olanların yukarıdaki belgelere ek olarak vermesi gerekli belgeler:

• YÖK diploma denklik belgesi (aslı üyelik başvurusu yapılan şubemiz/temsilciliğimiz tarafından görülerek onaylanacaktır).

• Yurtdışındaki okula ait diplomanın Türkçe tercümesinin (aslı)

Öğrenci Üyelik:

 

  • Odamızın Öğrenci Üye Yönetmeliği 27 Nisan 2007 itibari ile yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik çerçevesinde yönetmeliğin 4-e maddesi gereği Türkiye`deki üniversitelerin inşaat mühendisliği bölümünde okuyan öğrenciler şubelerimize/temsilciliklerimize öğrenci üye olmak için başvuruda bulunabilirler.

 

Öğrenci üyeliği için gerekli belgeler:

• Yeni tarihli öğrenci belgesi,

• Nüfus cüzdanı fotokopisi, (T.C. kimlik no`lu),

• 2 Adet fotoğraf,

• Öğrenci üye kayıt ücreti 2018 yılı için 5.-TL`dir.

• Yıllık öğrenci üyelik ödentisi, üye ödenti tutarının %10`dur.

• Şubelerimizden/temsilciliklerimizden temin edilecek olan öğrenci üyelik formu.

Kimlik Yenileme

• Kimlik yenileme formu,

• Bir adet renkli fotoğraf (fotokopi ve kepli fotoğraf kabul edilmemektedir),

• T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi,

• 2018 yılı kimlik ücreti olan 45.-TL`nin ödenmesi,

• Kimlik yenilenmesi halinde yıllık üyelik aidatı ile geçmişe dönük aidat borcu varsa tamamı tahsil edilir,

• İsim ve soyadı değişikliği yapan üyelerden, mahkeme kararı; ve yeni düzenlenmiş nüfus cüzdanı fotokopisi,

Nakil İşlemleri (Şube değişikliği)

• Nakil işlemleri için Ek-1`deki nakil dilekçesi ve ekinde nüfus cüzdanı fotokopisinin bulunması gerekmektedir. Ayrıca üyelerimiz nakil talebinde bulunduğu şube hinterlandında adres beyan etmeleri koşuluyla http://www.imo.org.tr/uyegiris.php linkinden nakil başvurusunda bulunabilirler.

• Nakil talebinde bulunan üyemizin nakil istediği şube hinterlandı dışında aktif şantiye şefliği http://uyds.yigm.gov.tr/yds/rol/ziyaretci/RD_S_Z_L.jsf linkinden kontrol edilerek, önceki şube hinterlandında varsa şantiye şefliği sıfırlandıktan sonra nakil işlemi gerçekleştirilir.

Üyelik Kaydının Kapatılması

• Ek-2`deki kayıt kapatma dilekçesinin doldurulması.

• Üye kimlik kartının iade edilmesi, kimlik kullanım süresi dolsun veya dolmasın kimlik kartının kaybı halinde gazete ilanı,

• Aidat borçları başvuru tarihi itibarıyla tahsil edilir, başvuru tarihinden sonraki ayların aidatı tahsil edilmez.

Kapalı Üyelik Kaydının Açılması

• Ek-3`deki kayıt açma dilekçesinin doldurulması.

• Aidat borcu başvuru tarihi itibarıyla tahakkuk ettirilir.

Üye Aidatları

• Üye aidatlarının yıl içinde ödenmesi zorunludur. Borçlar Yasası gereği süresi içinde ödenmeyen aidatların tahsili geriye dönük 5 yıl dikkate alınarak yapılmaktadır. Bu süreye cari yıl dahil değildir.

• Üyelik ödentisi 2018 yılı için 19 TL/ay`dır. Üyelik aidatı başvuru tarihi itibariyle tahakkuk eder.

• Askerliğini bitirmiş kayıtlı üyelerden askerlik süresini gösterir terhis belgesi ibraz edilmesi koşuluyla askerlik sürelerinin tamamı boyunca üyelik ödentisi alınmaz.

• İnşaat mühendisliği alanında yüksek lisans yapan üyeler, yüksek lisanslarını bitirmeleri koşuluyla 2 yıl süre ile sınırlı olmak üzere üyelik ödentisinin %50`sinden muaftır.

• Meslekte 40 yılını dolduran üyelerimizin geçmişe dönük aidat borçları varsa tahsil edilir, 40 yılını doldurduğu yıldan sonraki yılların üyelik aidatları tahakkuk ettirilmez.

• Meslektaşlarımız, http://www.imo.org.tr/uyegiris.php linkinden üye girişi yaparak internet üzerinden kredi kartıyla aidatlarını ödeyebilirler.

• Oda Yönetim Kurulu`nun 26 Mayıs 2015 tarih ve 22/1358 nolu kararı ile aidat borcu olmayan üyelerimiz "Ferdi Kaza Sigortası" kapsamına alınmıştır.

 

Dosyalar

EK-1 NAKİL DİLEKÇESİ (182 KB) (21.10.2015 10:17:37)

EK-2 KAYIT KAPATMA DİLEKÇESİ (173 KB) (21.10.2015 10:17:51)

EK-3 KAYIT AÇMA DİLEKÇESİ (168 KB) (21.10.2015 10:18:21)

EK-4 KİMLİK YENİLEME FORMU (225 KB) (30.01.2017 17:41:23)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için
Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için

Sayfayı Yazdır