AİDAT BORCU YAPILANDIRMASI

7326 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN UYARINCA AİDAT BORCU OLAN ÜYELERİMİZİN, BU KANUN HÜKÜMLERİNDEN FAYDALANABİLMESİ İÇİN 31 AĞUSTOS 2021 MESAİ BİTİMİNE KADAR EKTE YER ALAN DİLEKÇE

Eklenme Tarihi: 01/07/2021

7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hakkında Üyelerimize Duyuru

7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun uyarınca aidat borcu olan üyelerimizin, bu kanun hükümlerinden faydalanabilmesi için 31 Ağustos 2021 mesai bitimine kadar ekte yer alan dilekçe ile bağlı bulundukları şubelerine başvuru yapmaları gerekmektedir. Uygulama aşağıdaki gibi yapılacaktır. 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun Uygulaması

1)Aidat borcu olan üyelerin bu kanun hükümlerinden faydalanabilmesi için 31 Ağustos 2021 mesai bitimine kadar Şubelere veya Temsilciliklere başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

2)Üyelerin, 30/04/2021 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla ödenmesi gerektiği hâlde 09/06/2021 tarihine kadar ödenmemiş olan aidat borçları asıllarının tamamının birinci taksitini kanunun yayımını izleyen 3. ayın sonuna kadar (30 Eylül 2021 mesai bitimine kadar),

3)Kalanın da aylık dönemler halinde ve tüm taksitler toplamı azami altı eşit taksit olacak şekilde ödenmesi halinde, (Eylül – Ekim – Kasım – Aralık 2021, Ocak – Şubat 2022) bu alacaklara uygulanan fer`i alacaklar tahsil edilmeyecektir.

4)Üye aidatları 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 yıllarını kapsayacak şekilde geriye dönük 5 yıl ve 2021 cari yıl aidatı hesap edilerek tahsil edilecektir.

5)En fazla 6 (altı) taksit yapılacağından taksitlerde ay bölünmeyecek, aya tamamlanacaktır.

6)Bu kanundan faydalanmak isteyen üyeler login (imop) sayfasından online ödeme yapamayacaklardır. 75509_17_09_42.jpg

7)Yıllar göre üye aidatları:

2016 yılı için 204,00TL/yıl

2017 yılı için 216,00TL/yıl

2018 yılı için 228,00TL/yıl

2019 yılı için 228,00TL/yıl

2020 yılı için 228,00TL/yıl

2021 yılı için 264,00TL/yıl

olarak tahsil edilecektir.
TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası